Via Belgica

De Romeinen waren hele goede wegenbouwers. Een van hun wegen liep door Limburg, van Maastricht naar Rimburg. Deze weg noemen we de Via Belgica.


Romeinse wegen


Nadat de Romeinen ongeveer 50 jaar voor het jaar 1 Noordwest-Europa hadden veroverd, legden ze verschillende grote wegen aan. Zo konden de Romeinse soldaten snel van de ene plek naar de andere reizen als er ergens gevaar dreigde.


Via Belgica

Een van de wegen was de Via Belgica. Die begon aan de zee in Noord-Frankrijk en liep helemaal door België, Nederland en Duitsland naar Keulen. Keulen ligt aan de Rijn, en de Rijn was in de Romeinse tijd de grens. De Romeinen noemden deze grens de 'limes'.

De Via Belgica in Nederland

In Nederland begon de Via Belgica in Maastricht. Daar hadden de Romeinen een brug gebouwd, zodat iedereen veilig en droog de Maas kon oversteken. Vanuit Maastricht liep de weg verder naar Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Voerendaal en Heerlen.

In Heerlen lag een badhuis waar reizigers een bad konden nemen. Vanuit Heerlen liep de weg naar Landgraaf en tenslotte naar Rimburg, waar hij de grens met Duitsland overstak.

Handel

Zo'n 100 jaar nadat de Romeinen Noordwest-Europa hadden veroverd, brak er een periode van rust en vrede aan. We noemen deze periode de 'Pax Romana': de 'Romeinse vrede'. De Via Belgica werd vanaf nu niet meer zoveel door de soldaten gebruikt, maar wel voor de handel.

Langs de Via Belgica vervoerden de boeren bijvoorbeeld hun oogst naar de 'Limes' en naar grote steden, zoals Keulen. Ook werden er allerlei luxe producten zoals glas en het Romeinse 'terra sigillata'-
aardewerk
Aardewerk: Aardewerk is een verzamelnaam voor uit klei gebakken potten, schalen, drinkbekers en kruiken.
over de weg vervoerd.
8_oudekaart.jpg8_kaart.jpg8_kuil.jpg8_maquette.jpg
tijdvak_nieuw2.jpg
kaartje8_0.jpg

Dossier

Meer weten over dit venster?

Ga dan naar het dossier voor allerhande tips en achtergrondinformatie, zoals boeken, films, weblinks en weetjes.