'.FLASH_PLAYER.'

Actueel
Op deze pagina vindt u alle actuele ontwikkelingen rond de canon, zoals lezingen, workshops, evenementen en meer...

Hier vindt u het nieuwsarchief.
Vertaling Aeneasroman Van Veldeke

De Eneasroman is de allereerste roman van de allereerste bij naam bekende schrijver uit ons taal- en cultuurgebied: de Limburger Hendrik van Veldeke.

Deze hoofse minneroman is onlangs - na ongeveer 825 jaar - eindelijk in een vertaling van middeleeuwse (Duitse) verzen naar hedendaags (Nederlands) proza verschenen bij Uitgeverij Via Libra uit Antwerpen.

Van Veldeke vertelt onder andere over de Trojaanse held Eneas, de sluwe Ulixes, de helderziende dode vader, de tocht door de onderwereld, de passionele liefde van Dido en haar dood, de held Turnus enzovoort.

Aeneasroman
Uitgeverij Via Libra, Antwerpen, 2012
ISBN: 978 90 77611 15 9
www.via-libra.be


Klik hier om naar het Canon-venster over Van Veldeke te gaan.
Onze Mijnwerkers
Sinds kort het oral history project Onze Mijnwerkers online. 55 Oud-mijnwerkers vertellen over hoe het was om in de mijn te werken.

In korte filmfragmenten gaan ze in op alle aspecten van het mijnwerkersleven: boven- of ondergronds werken, gezin, kerk, scholing, de komst van gastarbeiders, enzovoorts.

Ga naar www.onzemijnwerkers.nl
http://www.onzemijnwerkers.nl
Methodecheck online
In januari 2013 is de Methodecheck van de Canon van Limburg online gegaan.

Bekijk hier hoe de Canon van Limburg aansluit bij de lesmethodes uit het Basisonderwijs.
Limburgs Erfgoed Online

Onlangs lanceerde de provincie Limburg een website waarop allerlei erfgoedcollecties uit de provincie Limburg digitaal worden samengebracht: www.limburgserfgoed.nl.

Zo kunt er bijvoorbeeld zoeken in het Provinciaal Archeologisch Depot, in de Rijksmonumenten en in de collecties van bibliotheken.

Het doel van de site is tweeledig. Op de eerste plaats kan de bezoeker snel betrouwbare informatie over het Limburgs cultureel erfgoed raadplegen. Op de tweede plaats wordt aan Limburgse instellingen op het vlak van erfgoed de gelegenheid geboden zich op het internet te presenteren aan een breed publiek, voor jong en oud.

Het Klokhuis maakt geschiedenis
Op 18 oktober 2011 verscheen de eerste aflevering van het Klokhuis over de Nederlandse canon. Elk venster uit de Nederlandse Canon krijgt zijn eigen documentaire. Bekijk ze hier allemaal.
Canonboek voor kleindochter Eugène Dubois
Tijdens opnames voor de tv-documentaire over Eugène Dubois, werd aan zijn kleindochter het Canonboek overhandigd. Nelleke Hooijer woont nog steeds op landgoed de Bedelaer, de plek waar Dubois de laatste decennia van zijn leven veelvuldig verbleef.

Klik hier om naar het canonvenster over Eugène Dubois te gaan.
Klik hier om naar de website van de tv-documentaire te gaan.