'.FLASH_PLAYER.'

Colofon
De canon van Limburg is een project van de BV Limburg, de provincie Limburg en het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG).

©2010-2013 BV LIMBURG / PROVINCIE LIMBURG / LGOG

CONTENT
De content op deze site valt onder auteursrecht waarvoor BV Limburg, provincie Limburg en LGOG  de rechthebbenden zijn, danwel optreden namens de rechthebbenden.

TECHNIEK
Op de gebruikte techniek berusten de copyrights bij BICmultimedia en Google / GoogleMaps.

Disclaimer
Deze site is een gratis service voor het publiek. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Eigenaar en ontwikkelaar dragen geen verantwoordelijkheid voor technische implicaties, die het gevolg zouden kunnen zijn van het gebruik.
Praktische informatie
De canon van Limburg is tot stand gekomen door een samenwerking van de volgende partijen:
Realisatie
Deze website is gerealiseerd door KF inHeritage, met medewerking van Bureau Interactieve Communicatie.

Supervisie: Marian Janssen (provincie Limburg)
Projectleiding & redactie: Kris Förster (KF inHeritage)
Vormgeving & Techniek: Lukas van der Hijden, Clarissa de Jong & Rik Jurjens
Aanvullende redactie: Zorynda Janssen