'.FLASH_PLAYER.'

Canon & Onderwijs
De Canon van Limburg biedt, net de als de Nederlandse canon, prachtige mogelijkheden om gebruikt te worden in de klas. Zowel in het basis- als voortgezet onderwijs.

Op deze pagina lees je hoe je zelf aan de slag kunt gaan met de Canon van Limburg.
Canon verplicht?
Sinds 2010 is de Nederlandse Canon - www.entoen.nu - verplicht opgenomen in de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Aan kerndoel 52 voor het PO en kerndoel 37 voor de onderbouw van het VO is daartoe deze zin opgenomen: “De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken”.

Als leerkracht kan je de vensters dus als voorbeeld inzetten bij de geschiedenisles. Niet elk venster hoeft letterlijk gebruikt te worden. Scholen/leerkrachten kunnen zelf kiezen welke accenten ze willen aanbrengen in hun onderwijs.

De canon van Limburg kan een rol spelen bij het kiezen van deze accenten. De onderwerpen komen thematisch vaak overeen met die van de landelijke canon, maar zijn meer toegespitst op de directe omgeving van de kinderen. Zo zijn ze vaak een bruggetje van de eigen leefwereld naar de landelijke geschiedenis.

Ga naar de Methodecheck en bekijk hoe de Canon van Limburg aansluit bij uw geschiedenismethode.

Lesidee├źn
Wil je aan de slag met de canon, maar weet je nog niet zo goed hoe? Klik dan hier om een aantal voorbeeldlessen te bekijken.

Heb je zelf een voorbeeld van een les waarin je op een onderwerp van de canon in gaat? Dan ontvangen wij die graag om hier te presenteren! Mail ons.

Wil je andere leerkrachten nog verder helpen met het gebruik van de Canon in de klas? Wordt dan ‘canontrainer’! Meer informatie daarover vind je hier.
Methodecheck
De Methodecheck maakt inzichtelijk hoe de Canon van Limburg kan dienen als aanvulling op - of zelfs vervanging van - de lessen in de geschiedenismethodes van het basisonderwijs. Alle geschiedenismethodes zijn aan de methodecheck onderworpen.

Kijk zelf hoe je de Canon van Limburg kunt gebruiken in jouw lesmethode:
Didactische opzet van de Canon van Limburg
Meer weten over de didactische opzet van de Canon van Limburg?

Klik dan hier.
entoennu_banner_limburg
De Canon van Limburg en Entoen.nu
De Limburgse canon vertoont vele overeenkomsten met de Nederlandse canon: www.entoen.nu. Ook de Limburgse canon gaat uit van de 10 tijdvakken, en er wordt gewerkt met met vensters.

De Limburgse Canon is enkele jaren geleden gerealiseerd omdat de geschiedenis van Limburg - zeker tot het begin van de 19de eeuw - behoorlijk afwijkt van de algemene Nederlandse geschiedenis.

Vensters uit de Canon van Limburg kunnen echter zeer goed worden gebruikt in relatie tot vensters uit de Nederlandse canon. Bijvoorbeeld als aanvulling om een specifiek Limburgs perspectief op de betreffende periode of gebeurtenissen te geven. Of zelfs al vervanging, waarbij voor een venster uit de Nederlandse canon evengoed een venster uit de Limburgse canon kan worden gebruikt.

Klik hier om te zien hoe vensters uit de Limburgse canon kunnen worden gebruikt als aanvulling op of vervanger voor de vensters uit de Nederlandse canon.