'.FLASH_PLAYER.'

Didactische opzet van de Canon van Limburg
Als je de vensterlijst van de canon van Limburg bekijkt, zie je dat deze op basis van  kleuren is verdeeld in 10 tijdvakken. Die tijdvakken zijn belangrijk bij het indelen van de onderwerpen die je bij geschiedenis behandelt. De canon van Limburg geeft steeds onderwerpen uit de Limburgse geschiedenis die bij een tijdvak passen. De canonvensters gaan steeds over een provinciaal onderwerp (bijvoorbeeld ‘Servatius’) dat voorbeeld staat voor een algemeen onderwerp dat je bij geschiedenis behandelt (bijvoorbeeld de vroege ontwikkeling van het Christendom).
Gebruik van de canon van Limburg in de klas
Zoals je ziet zijn de onderwerpen van de canon van Limburg goede opstapjes naar bredere historische thema’s, die ook in de examenonderdelen van het vak geschiedenis terugkomen. Bovendien zijn onderwerpen voorbeelden naar aanleiding waarvan een tijdvak kan worden toegespitst op de eigen omgeving.

In het basisonderwijs kan op deze manier het Wereldoriëntatieonderwijs levendig gemaakt worden en voor de leerlingen worden vertaald naar de eigen omgeving. In het voortgezet onderwijs kunnen onderwerpen met behulp van de canon van Limburg goed worden vertaald naar een praktische opdracht of profielwerkstuk.
Tijd van Jagers en Boeren
De Tijd van Jagers en Boeren behandelt de prehistorie. De canon van Limburg geeft bij dit tijdvak de onderwerpen:
  • ‘Het Belvédère-mes’ over de eerste jagers-verzamelaars in Limburg en hoe zij gereedschappen gebruikten.
  • ‘Tent van Rendierhuiden’ over hoe de eerste jagers-verzamelaars in Limburg woonden .
  • ‘Bandkeramiek’ over de overgang van jagers-verzamelaars naar boeren (het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen) en het Limburgse voorbeeld daarvan; de Bandkeramiekers .
  • Vuursteenmijnen’ over hoe de eerste bewoners van Limburg hun grondstoffen voor werktuigen haalden uit de vuursteenmijnen.
Tijd van Grieken en Romeinen

De Tijd van Grieken en Romeinen behandelt de oudheid. De canon van Limburg geeft bij dit tijdvak de onderwerpen:

Tijd van Monniken en Ridders
De Tijd van Monniken en Ridders behandelt de vroege middeleeuwen. De canon van Limburg geeft bij dit tijdvak de volgende onderwerpen:
  • Leenstelsel’ over nieuwe (feodale) verhoudingen en een nieuwe zelfvoorziende agrarische cultuur.
  • Susteren’ over de verdere verspreiding van het Christendom in Europa.
  • Karolingische Renaissance’ over Karel de Grote, het ontstaan van de naam ‘Heilig Roomse Rijk’ en de verspreiding van het Christendom in Europa.
Tijd van Steden en Staten

De Tijd van Steden en Staten behandelt de hoge en late middeleeuwen. De canon van Limburg geeft bij dit tijdvak de volgende onderwerpen:
 

Tijd van Ontdekkers en Hervormers
De Tijd van Ontdekkers en Hervormers behandelt het begin van de Nieuwe Tijd (ontdekkingsreizen, Renaissance, Reformatie). De canon van Limburg geeft bij dit tijdvak de volgende onderwerpen:
Tijd van Regenten en Vorsten
De Tijd van Regenten en Vorsten behandelt de gouden eeuw. De canon van Limburg geeft bij dit tijdvak de volgende onderwerpen:
Tijd van Pruiken en Revoluties
De Tijd van Pruiken en Revoluties behandelt de Verlichting. De canon van Limburg geeft bij dit tijdvak de volgende onderwerpen:

Tijd van Burgers en Stoommachines
De Tijd van Burgers en Stoommachines behandelt de Industrialisatie. De canon van Limburg geeft bij dit tijdvak de volgende onderwerpen:
Tijd van Wereldoorlogen
De Tijd van Wereldoorlogen behandelt de eerste helft van de 20e eeuw. De canon van Limburg geeft bij dit tijdvak de volgende onderwerpen:
Tijd van Televisie en Computer

De Tijd van Televisie en Computers behandelt de tweede helft van de 20eeeuw. De canon van Limburg geeft bij dit tijdvak de volgende onderwerpen: