'.FLASH_PLAYER.'

Methodecheck - Alles-in-1
www.: www.alles-in-1.org

Voor deze methodecheck is gebruik gemaakt van de volgende drukken.

Project Prehistorie, Grieken en Romeinen
Druk, 2007

Project Middeleeuwen
Druk, 2007

Project Gouden Eeuw
Tweede druk, 2011

Project Moderne Geschiedenis
Druk, 2009

Project Nederland
Herziene druk, 2011

Terug naar het overzicht van alle methodes
Project Prehistorie, Grieken en Romeinen
Week 1: Algemeen
/

Week 2: Jagers
Verschillende vensters sluiten goed aan bij de inhoud van week 2.
 • Het venster Het Belvédère-mes kan worden gebruikt als verdieping bij het subthema 'De Steentijd' en vertelt over de oudste sporen van prehistorische mensen in Limburg.
 • Het venster Een tent van rendierhuiden kan gebruikt worden als verdieping bij het subthema 'Jagers' en vertelt over de jagers-verzamelaars in Limburg.
 • Het venster Vuursteenmijnen kan gebruikt worden als extra aanvulling op het hoofdstuk en vertelt over de vuursteenmijnbouw in Limburg.
Week 3: Boeren
Verschillende vensters sluiten goed aan bij de inhoud van week 3.
 • Het venster Bandkeramiek kan gebruikt worden als verdieping bij het subthema 'De eerste boeren' en vertelt over de allereerste boeren van Limburg én Nederland.
 • Het venster Vuursteenmijnen kan gebruikt worden als extra aanvulling op het hoofdstuk en vertelt over de vuursteenmijnbouw in Limburg. Voor de prehistorische boeren was vuursteen nog steeds heel belangrijk.
Week 4: Grieken
/

Week 5: Romeinen
Verschillende vensters sluiten goed aan bij de inhoud van week 5.
 • Het venster De Eburonen muntschat van Amby biedt verdieping bij het subthema 'Romeinen' en vertelt over de verovering van Noordwest-Europa door de Romeinen en de Germanen die daarbij verdreven werden.
 • De vensters Villa Holzkuil en Romeinse thermen in Heerlen bieden verdieping bij het subthema 'Romeinse architectuur'.
 • Het venster De Via Belgica kan gebruikt worden als extra aanvulling op het hoofdstuk en vertelt over een belangrijke Romeinse weg die Zuid-Limburg in de Romeinse tijd doorkruiste.
Project Middeleeuwen
Week 1: Middeleeuwen algemeen
Verschillende vensters sluiten goed aan bij de inhoud van week 1.
 • De vensters Leenstelsel en Karolingische Renaissance sluit aan bij het subthema 'Karel de Grote' en vertelt over het bestuur van zijn rijk, de vernieuwingen die Karel doorvoerde om het beter te laten functioneren én over een olifant in Aken.
Week 2: De kerk
Verschillende vensters sluiten goed aan bij de inhoud van week 2.
 • De vensters Sint-Servatius en Susteren sluiten aan bij het subthema 'De kerk'. De eerste vertelt over één van de eerste missionairissen van Nederland; de tweede over het eerste klooster van Limburg (én Nederland).
 • Het venster Hendrik van Veldeke sluit aan bij het gedicht 'Hebban olla vogala' en vertelt over de dichter die al allereerste in het Limburgs schreef.
Week 3: Ridders en kastelen
/

Week 4: Steden

Verschillende vensters sluiten goed aan bij de inhoud van week 4.
 • De vensters Maashandel, Lakenproductie en lakenhandel en De 'Zesmannen' sluiten aan bij het subthema 'Het ontstaan van een stad' en vertellen meer over handel in middeleeuws Limburg en het belang van de Maas daarbij. 'De 'Zesmannen' vertelt over het stadsbestuur van middeleeuws Roermond.
Week 5: Staten
/
Project Gouden Eeuw
Week 1: Gouden Eeuw algemeen
Eén venster sluit goed aan bij de inhoud van week 1.
 • Het venster Territoriale versnippering biedt verdieping bij het subthema 'De Gouden Eeuw (1600-1700) en laat zien dat de geschiedenis van Limburg er in deze eeuw heel anders uitzag.
Week 2: De 80-jarige oorlog
Twee vensters sluiten goed aan bij de inhoud van week 2.
 • Het venster Maastricht Vestingstad sluit goed aan bij het subthema 'De 80-jarige oorlog': Maastricht was destijds de belangrijkste vestingstad in Zuid-Nederland.
 • Het venster Thijs van Lin sluit goed aan bij het subthema 'De Beeldenstorm' en vertelt over de Roermondse 'ketter' Thijs van Lin wiens leven eindigde op de brandstapel.
Week 3: De VOC en Indië
/

Week 4: De WIC en de slavernij
/

Week 5: Nederland en Oranje
Twee vensters sluiten goed aan bij de inhoud van week 5.
 • De vensters Mattheus Herbenus en Wilhelmus Lindanus bieden verdieping bij het verhaal 'Maarten Luther'. Mattheus Herbenus was een humanist uit Limburg. Wilhelmus Lindanus was een bisschop uit Roermond die alls bij het oude wilde laten wat betreft religie.
Project Moderne Geschiedenis
Week 1: De Franse revolutie
Eén venster sluit goed aan bij de inhoud van week 1.
 • Het venster De Franse tijd sluit aan bij subthema 'De Franse tijd' en gaat dieper in op wat de Franse Revolutie betekende voor Limburg.
Week 2: De Industriële Revolutie
Verschillende vensters sluiten goed aan bij de inhoud van week 2.
 • Het venster 1839: Limburg verdeeld sluit aan bij het subthema 'De Nederlandse koning(inn)en' en vertelt over hoe Limburg onder koning Willem I een provincie van Nederland werd.
 • De vensters Brikkenbakkers en Petrus Regout sluiten aan bij het subthema 'De Industriële revolutie' en vertellen meer over deze revolutie in Limburg.
Week 3: Rondom de Eerste Wereldoorlog
Verschillende vensters sluiten goed aan bij de inhoud van week 3.
 • Het venster De Eerste Wereldoorlog sluit aan bij subthema 'De Eerste Wereldoorlog' en het verhaal 'Belgische vluchtelingen' en vertelt meer over de gevolgen van WOI voor Limburg.
 • De vensters Willem Vliegen en Charles Ruijs de Beerenbrouck sluiten aan bij het subthema 'Revolutie in Nederland?'. Ze vertelle over wat een Maastrichtse socialist en de eerste katholieke premier van Nederland voor de Nederlanders betekend hebben.
Week 4: De Tweede Wereldoorlog
Verschillende vensters sluiten goed aan bij de inhoud van week 4.
 • Het venster Edith Stein sluit aan bij het verhaal 'Woensdag 8 juli 1942' en vertelt het verhaal van een non uit Echt die het zelfde lot wachtte als Anne Frank.
 • Het venster Dwangarbeiders kan gebruikt worden als extra aanvulling op het hoofdstuk en vertelt over de Limburgse mannen die de nazi's naar Duitsland stuurden om te werken in de Duitse (oorlogs)fabrieken.
Week 5: Na de Tweede Wereldoorlog
Eén venster sluit goed aan bij de inhoud van week 5.
 • Het venster Molukkers sluit aan bij het subthema 'Einde van de Europese koloniën' en vertelt over de groep Indonesiërs die na de oorlog in Limburg terecht kwamen.
alles-in-1_2
Dit is een caption
Project Nederland
Week 1: Nederland
Verschillende vensters sluiten goed aan bij de inhoud van week 1.
 • Het venster Van gemengd bedrijf naar zorgboerderij sluit aan bij het subthema 'Hoe verdienen Nederlanders hun geld?' en laat zien hoe het werk van Limburgse boeren in de afgelopen eeuw is veranderd.
 • Het venster Het verdrag van Maastricht sluit aan bij het subthema 'Nederland staat niet alleen' en geeft informatie over de geboorte van de euro in Maastricht in 1992.
Week 2: Grongingen, Friesland, Drenthe
/

Week 3: Overijssel, Gelderland, Flevoland
/

Week 4: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
Verschillende vensters sluiten goed aan bij de inhoud van week 4.
 • De vensters Bandkeramiek, Villa Holzkuil en Brikkenbakkers sluiten aan bij het subthema 'Grondsoorten': de vroege landbouw in Limburg ontstond als gevolg van de vruchtbare (löss-)bodem. En ook de bakstenenindustrie was afhankelijk van de Limburgse klei.
 • De vensters Steenkolenmijnen en De mijnsluitingen sluiten aan bij het verhaal 'Mijnen' en bieden verdieping over dit onderwerp.
Week 5: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht
/