'.FLASH_PLAYER.'

Methodecheck - Argus Clou geschiedenis
Uitgever: Malmberg
www: www.malmberg.nl

Voor deze methodecheck is gebruik gemaakt van de volgende drukken.

Argus Clou geschiedenis groep 5
1e druk, 1e oplage
ISBN13: 978-90-345-7030-7

Argus Clou geschiedenis groep 6
1e druk, 1e oplage
ISBN13: 978-90-345-7034-5

Argus Clou geschiedenis groep 7
1e druk, 1e oplage
ISBN13: 978-90-345-7038-3

Argus Clou geschiedenis groep 8
1e druk, 1e oplage
ISBN13: 978-90-345-7042-0

NB: Argus Clou geschiedenis voor de groepen 3 & 4 is ook aan de methodecheck onderworpen. Hieruit is gebleken dat de onderwerpen van de Canon te moeilijk zijn voor deze groepen. Derhalve worden eventuele koppelingen dan ook niet vermeld op deze site.
Terug naar het overzicht van alle methodes
Groep 5
Thema 1 - Stenen reuzen, slimme Romeinen Thema 2 - Stoere ridders en hoge muren
 • Het venster Susteren sluit aan bij 'Les 2 - Kastelen en kloosters' (p.30) en vertelt meer over het oudste klooster van Limburg (én Nederland) in Susteren.
Thema 3 - Droge voeten en stampvolle steden
 • Het venster Maashandel sluit aan bij 'Les 4 - Wonen aan het water' (p.56) en vertelt over het belang van de Maas in middeleeuws Limburg.
Thema 4 - Knappe koppen en harde werkers
 • Het venster Baron van Keverberg sluit aan bij 'Les 2 - Hoofden vol kennis' (p.66) en vertelt over een knappe kop uit Limburg
 • Het venster Eugène Dubois sluit goed aan bij 'Les 3 - Rommel in het museum' (p.70) en vertelt over een van de topstukken die tegenwoordig in een Nederlands museum staat.
 • De vensters Brikkenbakkers en Petrus Regout sluiten goed aan bij 'Les 4 - Kinderen aan het werk' (p.74) en geven extra verdieping over kinderarbeid in Limburg.
Thema 5 - Oude regels, nieuwe ideeën
/
Groep 6
Thema 1 - Eerste boeren, verdwenen steden
 • Het venster Bandkeramiek sluit goed aan bij 'Les 1 - Jagers worden boeren' (p.8) en 'Les 2 - Het wiel uitvinden' (p.12) en biedt verdieping over de Bandkeramiekers: de eerste boeren van Limburg.
 • De vensters De Eburonen muntschot van Amby en De Via Belgica sluiten goed aan bij 'Les 3 - De muntendief' (p.18) en gaan dieper in op geld en handel in de Romeinse tijd in Limburg.
 • Het venster Romeinse Thermen in Heerlen sluit aan bij 'Les 4 - Romeinse steden' en vertelt meer over het badhuis van Heerlen.
Thema 2 - Ruwe rovers en rijke steden
 • Het venster De Servatiussleutel sluit zijdelings aan bij 'Les 2 - Rijk is gevaarlijk' (p.30) en geeft een voorbeeld uit Maastricht van een prachtig versierde sleutel uit de vroege middeleeuwen.
 • De vensters Lakenproductie en lakenhandel en De 'Zesmannen' sluiten aan bij 'Les 4 - Steden en gildes' (p.38). De eerste geeft een voorbeeld van een gilde, de tweede vertelt meer over het stadsbestuur van Roermond.
Thema 3 - Verre reizen en peperdure pepers
/

Thema 4 - Zoete suiker, bittere ellende
/

Thema 5 - Oorlog en opieuw beginnen
 • De vensters Edith Stein en Dwangarbeiders sluiten goed aan bij 'Les 2 - Wat te doen?' (p.84). Edith Stein onderging hetzelfde lot als Anne Frank, de Limburgse dwangarbeiders werden opgepakt door de nazi's om in Duitsland te werken.
 • Het venster Molukkers sluit goed aan bij 'Les 4 - Nieuwe Nederlanders' (p.92) en vertelt over een groep nieuwe Nederlanders in Limburg.
Groep 7
Thema 1 - Boze Bataven en knappe keizers
 • Het venster De Eburonen muntschat van Amby sluit goed aan bij 'Les 3 - Germaanse dieven?' (p. 16) en vertelt over een muntschat die is achtergelaten door de Germanen toen de Romeinen er aan kwamen.
Thema 2 - Grote koningen, kleine koningen
 • De vensters Leenstelsel en De Karolingische Renaissance sluiten goed aan bij 'Les 2 - Karel de Grote' (p.30) en vertellen meer over alle vernieuwingen die Karel de Grote doorvoerde, over de manier waarop hij zijn rijk bestuurde én over een olifant in Aken.
 • Het venster Het Grootprivilege (1477) sluit aan bij 'Les 4 - Het Bourgondische Rijk' (p.38) en vertelt over het lot van de dochter van de laatste Bourgondische hertog: Maria de Rijke.
Thema 3 - Opstand en een nieuw land
/

Thema 4 - Rijke regenten, arme burgers
 • Het venster Bokkenrijders sluit goed aan bij 'Les 2 - Armoede' (p.66): de daden  van de Bokkenrijders kwamen voort uit de bittere armoede in Limburg in de 18e eeuw.
 • De vensters Brikkenbakkers en Petrus Regout sluiten goed aan bij 'Les 3 - De vuurdraak' (p.70) en geven extra verdieping over fabrieken ein Limburg.
 • Het venster 1839: Limburg verdeeld sluit aan bij 'Les 4 - Groot Nederland' (p.74) en vertelt over hoe Limburg een provincie werd van Nederland.
Thema 5 - Hevige strijd en koude oorlog
 • Het venster De Eerste Wereldoorlog sluit aan bij 'Les 1 - Oorlog in Europa' (p.80) en vertelt meer over de gevolgen van WOI in Limburg.
 • De vensters Edith Stein en Dwangarbeiders sluiten goed aan bij 'Les 2 - Tweede Wereldoorlog' (p.84). Edith Stein onderging hetzelfde lot als Anne Frank, de Limburgse dwangarbeiders werden opgepakt door de nazi's om in Duitsland te werken.
 • Het venster Het Verdrag van Maastricht sluit goed aan bij 'Les 4 - Een verenigd Europa' (p.92) en vertelt over de geboorte van de euro in Maastricht.
argusclou3
Dit is een caption
Groep 8
Thema 1 - Grotgoden en tempelgoden
 • Het venster Sint-Servatius sluit goed aan bij 'Les 4 - Een nieuwe godsdienst' (p.20) en vertelt het verhaal van één van de eerste missioniarissen van Nederland: de Maastrichtse Sint-Servatius.
Thema 2 - Reizen voor God, reizen voor geld
 • De vensters Via Belgica sluit goed aan bij 'Les 1 - Reizen door Europa' (p.28): de Via Belgica werd zowel in de Romeinse tijd als in de Middeleeuwen veel gebruikt door reizigers.
 • Het venster Sint-Servatius sluit goed aan bij 'Les 2 - Christendom en islam' (p.30:) Sint-Servatius was één van de eerste missioniarissen van Nederland.
 • De vensters Maashandel en Lakenproductie en lakenhandel sluiten aan bij 'Les 4 - Handel in Europa' (p.38) en vertellen over de handel in Middeleeuws Limburg en het belang van de Maas daarbij.
Thema 3 - Dappere denkers, verboden kerken
 • Het venster Mattheus Herbenus sluit aan bij 'Les 1 - Mijn huis is...' (p.44) en vertelt het verhaal van een humanist uit Limburg.
 • De vensters Thijs van Lin en Wilhelmus Lindanus sluiten goed aan bij 'Les 2 - Ruzie over geloof' (p.48). Thijs van Lin was een wederdoper uit Roermond, die actief deelnam aan de opstand en wiens leven daardoor eindigde op de brandstapel. Wilhelmus Lindanus is een goed voorbeeld van een (Limburgse) bisschop die juist niet wilde hervormen.
Thema 4 - Sterke vrouwen en Franse koningen
 • Het venster Roermond en de Brabantse Revolutie sluit aan bij 'Les 1 'Voor of tegen oranje' (p.62) en vertelt meer over de revolutie in Limburg.
 • Het venster De Franse tijd sluit goed aan bij 'Les 2 - Franse overheersing' (p.66) en vertelt meer over de Franse tijd in Limburg.
 • Het venster 1839: Limburg verdeeld sluit goed aan bij 'Les 3 - De Grondwet' (p.70) en vertelt over hoe Limburd een provincie werd van Nederland.
 • De vensters Charles Ruijs de Beerenbrouck en Mathilde Haan sluiten goed aan bij 'Les 4 - Een bijzondere vrouw' (p.74). Charles Ruijs de Beerenbrouck was de eerste Limburgse premier; hij deed veel voor de arbeiders. Mathilde Haan was een Limburgse feministe uit Roermond.
Thema 5 - Oorlog voeren of samenwerken
 • Het venster Edith Stein sluit aan bij 'Les 1 - Overal oorlog' (p.82) en vertelt het verhaal van een Limburgse Anne Frank.
 • Het venster Molukkers sluit goed aan bij 'Les 3 - Koloniën in opstand' (p.88) en vertelt over de komst van de Molukkers naar Limburg.
 • Het venster Het Verdrag van Maastricht sluit goed aan bij 'Les 4 - Samenwerken helpt' (p.92) en vertelt over de geboorte van de euro in Maastricht.