'.FLASH_PLAYER.'

Methodecheck - Brandaan
Uitgeverij: Malmberg
www: www.malmberg.nl

Voor deze methodecheck is gebruik gemaakt van de volgende drukken.

Brandaan, groep 5
1e druk, 1e oplage
ISBN: 978-90-345-4593-0

Brandaan, groep 6
1e druk, 4e oplage
ISBN: 978-90-345-4610-4

Brandaan, groep 7
1e druk, 2e oplage
ISBN: 978-90-345-4611-1

Brandaan, groep 8
1e druk, 3e oplage
ISBN: 978-90-345-4612-8

NB: Brandaan voor de groepen 3 & 4 is ook aan de methodecheck onderworpen. Hieruit is gebleken dat de onderwerpen van de Canon te moeilijk zijn voor deze groepen. Derhalve worden eventuele koppelingen dan ook niet vermeld op deze site.
Terug naar het overzicht van alle methodes
Groep 5
Thema 1 - Leven als jager of boer
 • De vensters Het Belvédère-mes en Een tent van rendierhuiden sluiten goed aan bij 'Les 2 - Jagen en verzamelen' (p.12) en vertellen meer over de prehistorie in Limburg.
 • Het venster Bandkeramiek sluit goed aan bij 'Les 3 - Jagers en boeren' (p.16) en vertelt meer over de eerste boeren van Limburg (én Nederland.)
Thema 2 - Romeinen in Nederland Thema 3 - Leven als ridder
/

Thema 4 - De middeleeuwse stad
 • Het venster De grote ontginningen sluit aan bij 'Les 1 - De boer krijgt hulp' (p.74) en gaat dieper in op het ontstaan van veel dorpen in Limburg.
 • Het venster De 'Zesmannen' sluit aan bij 'Les 2 - Naar de stad' (p.78) en gaat dieper in op hest bestuur van de stad Roermond.
Thema 5 - We wereld ontdekken
Groep 6
Thema 1 - Handel overzee
/

Thema 2 - Slavernij
/

Thema 3 - Industrie in Nederland
 • Het venster 1839: Limburg verdeeld sluit goed aan bij 'Les 1 - Stoom in het koninkrijk' (p.52) en gaat dieper in op hoe Limburg een provincie van Nederland werd in deze tijd.
 • De vensters Brikkenbakkers en Petrus Regout sluiten goed aan bij 'Les 2 - Overal fabrieken' (p.56) en 'Les 3 - Kinderarbeid' (p.60) e vertellen meer over de industrie in Limburg.
Thema 4 - De Tweede Wereldoorlog
 • Het venster De Eerste Wereldoorlog sluit goed aan bij 'Les 1 - Onrust in Duitsland' (p.74). en biedt meer diepgang over WOI in Limburg.
 • Het venster Dwangarbeiders sluit goed aan bij 'Les 2 - Oorlog!' (p.78) en vertelt over de Limburgse mannen die door de nazi's naar Duitsland werden gestuurd om te werken.
 • Het venster Edith Stein sluit goed aan bij 'Les 3 - Het achterhuis' (p.82) en vertelt over de non uit Echt die hetzelfde lot onderging als Anne Frank.
Thema 5 - Welvaart in Nederland
/
Groep 7
Thema 1 - Egypte
/

Thema 2 - Het Romeinse Rijk Thema 3 - Het Christendom
 • Het venster Sint-Servatius sluit goed aan bij 'Les 2 - Kerk en klooster' (p.56) en vertelt het verhaal van één van de eerste missionarissen van Nederland.
 • De vensters Susteren en Karolingische Renaissance sluiten goed aan bij 'Les 3 - Het kloosterleven' (p.60). De eerste gaat dieper in op het eerste klooster van Limburg (én Nederland) in Susteren. De tweede onder andere over het werk van de monniken.
Thema 4 - Het leven in de stad
 • Het venster Leenstelsel sluit aan bij 'Les 1 - Naar de stad!' (p.74) en gaat dieper in op de afspraken tussen koningen, graven en hertogen.
 • Het venster Lakenproductie en lakenhandel sluit aan bij 'Les 2 - Het stadsleven' (p.78) en geeft een voorbeeld van een gilde.
Thema 5 - Een nieuwe tijd
 • Het venster Wilhelmus Lindanus sluit aan bij 'Les 1 - De kerk verandert' (p.96) en vertelt over de Roermondse bisschop die liever alles bij het oude laat.
 • Het venster Thijs van Lin sluit aan bij 'Les 2 - De Beeldenstorm' (p.100) en vertelt over de Roermondse ketter Thijs van Lin die op de brandstapel eindigde.
brandaan2
Dit is een caption
Groep 8
Thema 1 - De Gouden Eeuw
 • De vensters Territoriale versnippering en Vestingstad Maastricht sluiten aan bij 'Les 1 - Een rijke Republiek' (p.8) en 'Les 3 - Een tijd van oorlog' (p.16). De eerstegaat dieper in op alle kleine landjes in Limburg; de tweede op de belangrijkste vestingstad in Zuid-Nederland toentertijd.
Thema 2 - De Franse tijd
 • Het venster Bokkenrijders sluit aan bij 'Les 1 - Na de gouden eeuw' en vertelt over de armoede in Limburg.
 • Het venster Roermond en de Brabantse revolutie sluit aan bij 'Les 2 - Revolutie' (p.34) en gaat dieper in op de revolutie in Limburg.
 • Het venster De Franse tijd sluit aan bij 'Les 3 - Een Franse tijd' (p.40) en gaat dieper in op de Franse tijd in Limburg.
 • Het venster Baron van Keverberg sluit aan bij 'Les 4 - Goed om te weten' (p.44) en gaat dieper in op een verlicht denker uit Limburg.
Thema 3 - Het ontstaan van een democratie
 • Het venster 1839: Limburg verdeeld sluit goed aan bij 'Les 1 - Een nieuwe koning' (p.52) en gaat dieper in op hoe Limburg een provincie van Nederland werd in deze tijd.
 • De vensters Willem Vliegen en Charles Ruijs de Beerenbrouck sluiten aan bij 'Les 2 - De macht aan het volk' en gaan dieper in op wat deze twee Limburgers deden voor de Nederlanders.
 • Het venster Mathilde Haan sluit aan bij 'Les 3 - Vrouwen ook! (p.60) en vertelt over een Limburgse feministe.
Thema 4 - Twee wereldoorlogen
 • Het venster De Eerste Wereldoorlog sluit aan bij 'Les 1 - De Eerste Wereldoorlog' (p.74) en vertelt meer over WOI in Limburg.
 • De vensters Edith Stein en Dwangarbeiders sluiten aan bij 'Les 2 - De Tweede Wereldoorlog' (p.78). De eerste vertelt over de non uit Echt die hetzelfde lot onderging als Anne Frank. De tweede over de Limburgse mannen die door de nazi's naar Duitsland werden gestuurd om te werken.
Thema 5 - Opnieuw oorlog
 • Het venster Molukkers sluit aan bij 'Les 1 - Oorlog in Indonesië' (p.96) en vertelt over deze Indonesische bevolkingsgroep waarvan na de oorlog veel mensen in Limburg een nieuw thuis hebben gevonden.