'.FLASH_PLAYER.'

De Trek - Methodecheck
Uitgeverij: Zwijsen
www: www.detrek.nl

Voor deze methodecheck is gebruik gemaakt van de 1e druk.
ISBN 978-90-276-5741-1.

NB: Helaas heeft Uitgeverij Zwijsen ons verzoek om mee te werken aan deze methodecheck niet ingewilligd. Om die reden is de methodecheck voor De Trek niet volledig uitgevoerd. De check voor groep 5 is compleet, maar die voor de groepen 6, 7 en 8 helaas niet. Hiervoor ons excuus.

Terug naar het overzicht van alle methodes
Groep 5

Boek 1 - Het leven als jager

Verschillende vensters uit het tijdvak 'Tijd van Jagers en boeren' sluiten goed aan bij de thema's in Boek 1 'Het leven als jager':

 • Aan de deelonderwerpen 'Vuursteen' (p.9) en 'Gereedschap van vuursteen' (p.280) kan het venster Het Belvedere-mes worden gekoppeld. Dit gaat o.a. over de in de tekst genoemde oudste vindplaats in Nederland. Of het venster Vuursteenmijnen dat gaat over de Limburgse vuursteenmijnen.

 • Aan deelonderwerpen 'Het jagerskamp' (p.10) en 'Een tent als huis' (p.16) kan het venster Tent van rendierhuiden worden gekoppeld dat o.a. gaat over de vondsten van dit soort jagerskampen in Limburg.
 • Aan deelonderwerp 'De kunst van jagers' (p.14) kan het venster Tent van rendierhuiden worden gekoppeld, waarin dieper wordt ingegaan op tekeningen op steen die in Limburg zijn gevonden, waaronder de oudste tekening die in het boek wordt genoemd.
 • Bezoektips: de Vuursteenmijn in Rijckholt, het Limburgs Museum in Venlo, Museum het Domein in Sittard.


Boek 2 - Boeren en dorpen

Een venster uit het tijdvak 'Tijd van Jagers en boeren' sluit goed aan bij Boek 2 'Boeren en dorpen':
 • Bandkeramiek: de Bandkeramiekers waren de allereerste boeren die in Europa woonden. In Nederland vestigden ze zich alleen in Limburg.
 • Bezoektips: oerpark Moerveld in Meerssen waar je alles kunt doen wat oermensen ook deden!

 

Boek 3 - Romeinen in ons land

Verschillende vensters uit het tijdvak 'Tijd van Grieken en Romeinen' sluiten goed aan bij de thema's in Boek 3 'Romeinen in ons land':
 • Aan deelonderwerp 'Badhuizen' (p.11) kan het venster Romeinse thermen in Heerlen worden gekoppeld dat uitgebreider ingaat op het in de tekst genoemde badhuis van Heerlen.
 • Aan deelonderwerp 'Reizen door het Rijk' (p.12) kan het venster De Via Belgica worden gekoppeld dat gaat over een belangrijke Romeinse weg die in Limburg is gevonden.
 • Aan de deelonderwerpen 'Romeinse boeren' (p.26) en 'Een Romeinse villa' (p.28) kan het venster Villa Holzkuil worden gekoppeld dat gaat over een grote Romeinse villa die in Kerkrade is gevonden.
 • Bezoektip: het Thermenmuseum in Heerlen.
 • Websitetip: www.viabelgicadigitalis.nl

Boek 4 - Leven in de Middeleeuwen

Verschillende vensters uit het tijdvak 'Tijd van Monniken en Ridders' sluiten goed aan bij de thema's in Boek 4 'Leven in de Middeleeuwen':
 • Aan deelonderwerpen 'Kloosters en monniken' (p.8) en 'Abt Ratgar' (p.20) kan het venster Susteren worden gekoppeld dat uitgebreider ingaat op het allereerste klooster van Nederland, dat in Susteren werd gebouwd.
 • Aan deelonderwerp 'Karel de Grote' (p.16) kan het venster Karolingische Renaissance worden gekoppeld, dat uitgebreider op Karel de Grote en bijvoorbeeld vertelt over de olifant die naar Aken kwam.
 • Bezoektip: Kasteel Hoensbroek
Groep 6
Boek 1 - De Gouden Eeuw
Verschillende vensters uit de tijdvakken 'Tijd van Steden en Staten' en 'Tijd van Ontdekkers en Hervormers' sluiten goed aan bij de thema's in Boek 1 'De Gouden Eeuw':
 • Aan de deelonderwerpen 'Handel in de Gouden Eeuw' (p.16) kan het venster Maashandel worden gekoppeld. In de Middeleeuwen (dus voor de Gouden Eeuw), maar ook daarna was de handel over rivieren zoals de Maas zeer belangrijk. In Limburg was met met name de Lakenproductie en lakenhandel heel belangrijk.
 • Aan het deelonderwerp 'Kunstwerk' (p.12) kan de Limburgse 'beeldsnijder' Jan Van Steffeswert worden gekoppeld, de als een van de eerste kunstenaars uit de anonimiteit stapte door zijn werk te signeren.
 • Museumtip: het Bonnefantenmuseum in Maastricht heeft een collectie beelden van Jan van Steffeswert.
NB: de boeken 2 t/m 4 zijn niet aan een methodecheck onderworpen.
detrek3
Dit is een caption
Groep 7
Boek 1 - Van jager naar boer
Verschillende vensters uit het tijdvak 'Tijd van Jagers en boeren' sluiten goed aan bij de thema's in Boek 1 'Van jager naar boer':
 • Aan de deelonderwerpen 'Jagerskampen, hutten en grotten' (p.6) en 'Woningen van de jagers' (p.17) kan het venster Tent van rendierhuiden worden gekoppeld, dat dieper ingaat op archeologische vondsten van jagerstenten in Limburg.
 • Aan de deelonderwerpen 'Jagers worden boeren' (p.8), 'De eerste boeren van Nederland' (p.12), 'Woningen van de boeren' (p.19) en 'Voedsel van de boeren' (p.27) kan het venster Bandkeramiek worden gekoppeld dieper ingaat op de Bandkeramiekers: de allereerste boeren van Limburg (én Nederland). Zij waren de eerste die aardewerk maakten.
 • Aan het deelonderwerp 'Ambachten' (p.23) kan het venster Vuursteenmijnen worden gekoppeld
 • Bezoektips: de Vuursteenmijn in Rijckholt of oerpark Moerveld in Meerssen waar je alles kunt doen wat oermensen ook deden!
NB: de boeken 2 t/m 4 zijn niet aan een methodecheck onderworpen.
Groep 8
Boek 1 - De Republiek
 • In dit boek is er geen deelonderwerp dit direct gekoppeld kan worden aan Limburgs equivalent. Dit komt omdat de geschiedenis van Limburg in de 'Tijd van Regenten en Vorsten' nogal afweek van die van de Nederlanden en haar Gouden Eeuw. Limburg ging in deze tijd gebukt onder armoede en er werden vele oorlogen uitgevochten. Zie de vensters Territoriale versnippering en Vestingstad Maastricht.
 • Bezoektip: de kazematten in Maastricht
NB: de boeken 2 t/m 4 zijn niet aan een methodecheck onderworpen.