'.FLASH_PLAYER.'

Methodecheck - Speurtocht
Uitgeverij: ThiemeMeulenhoff
www: www.speurtocht.nl

Voor deze methodecheck is gebruik gemaakt van de volgende drukken.

Speurtocht, groep 5
2e druk, 1e oplage
ISBN: 978-90-06-64331-2

Speurtocht, groep 6
2e druk, 1e oplage
ISBN: 978-90-06-64332-9

Speurtocht, groep 7
2e druk, 1e oplage
ISBN: 978-90-06-64333-6

Speurtocht, groep 8
2e druk, 1e oplage
ISBN: 978-90-06-64334-3<

NB: Speurtocht voor de groepen 3 & 4 is ook aan de methodecheck onderworpen. Hieruit is gebleken dat de onderwerpen van de Canon te moeilijk zijn voor deze groepen. Derhalve worden eventuele koppelingen dan ook niet vermeld op deze site.

Terug naar het overzicht van alle methodes
Groep 5
Hoofdstuk 1 - Jagers en boeren
 • Het venster Bandkeramiek sluit goed aan bij les 2 'De jagers worden boeren' (p.10) en 3 'Leven op een terp' (p.12). De Bandkeramiekers waren de allereerste boeren van Limburg én Nederland.
 • Het venster Vuursteenmijnen sluit goed aan bij les 4 'Niet kopen, maar ruilen' (p.14). De vuursteen uit de Limburgse vuursteenmijnen werd over vele honderden kilometers verhandeld.
 • Het venster de Eburonen muntschat van Amby sluit goed aan bij les 5 'Schatten in de grond' (p.16) en vertelt over een echte schat van gouden en zilveren munten uit de Romeinse tijd die bij Maastricht werd gevonden.
Hoofdstuk 2 - Romeinen in het land
 • Het venster Villa Holzkuil sluit goed aan bij les 3 'Een Romeins huis' (p.26) en gaat over een Romeinse villa die gevonden is in Kerkrade.
 • Het venster De Via Belgica sluit goed aan bij les 4 'Handel in de Romeinse tijd' (p.28). De Via Belgica was een belangrijke Romeinse (handels)weg die dwars door Zuid-Limburg liep.

Hoofdstuk 3 - Het kasteel
Hoofdstuk 4 - Naar de stad
 • Het venster Maashandel sluit aan bij les 4 'Van dorp tot stad' (p.56) en vertelt over het belang van de Maas voor het ontstaan van verschillende Limburgse steden zoals Maastricht, Roermond en Venlo.
 • In het kader van les 5 kunnen bijvoorbeeld Maastricht, Roermond, Venlo en Sittard als goede voorbeelden worden gebruikt van Limburgse steden die middeleeuws van oorsprong zijn.

Hoofdstuk 5 - Ontdekken en uitvinden
/
speurtocht3
Dit is een caption
Groep 6
Hoofdstuk 1 - De Gouden Eeuw
/

Hoofdstuk 2 - Pruiken en hoepelrokken
 • Het venster Bokkenrijders sluit aan bij les 3 'Wonen en werken in een kelder' (p.26). Vanwege de grote armoede in Limburg in de 18e eeuw trokken ontstonden de bokkenrijders.
Hoofdstuk 3 - Stoom uit de ketel!
 • De vensters Brikkenbakkers en Petrus Regout sluiten goed aan bij de lessen 2 'De Fabrieken' (p.38), 4 'In de Fabrieksstad' (p.42) en 5 'Oude Sporen' (p.44). Ze vertellen allebei over de vroege industrie in Limburg en de arbeiders die er werkten.
Hoofdstuk 4 - Nederland bezet
 • De vensters Edith Stein en Dwangarbeiders sluiten goed aan bij les 2 'Andere regels' (p.52). De Echtse non Edith Stein onderging hetzelfde lot als Anne Frank. Vanuit Noord- en Midden-Limburg werden duizenden mannen weggevoerd om als dwangarbeider in de Duitse fabrieken te gaan werken.
Hoofdstuk 5 - Televisie en raketten
/
Groep 7
Hoofdstuk 1 - Tussen jagers en Romeinen
 • Het venster Bandkeramiek sluit goed aan bij les 3 'Boeren in de steentijd' (p.12). De Bandkeramiekers waren de allereerste boeren van Limburg én Nederland.
 • Het venster Romeinse Thermen in Heerlen sluit goed aan bij les 4 'Thermen' (p.16) en geeft meer informatie over de thermen van Heerlen.
 • Het venster de Eburonen muntschat van Amby sluit goed aan bij les 6 'Tussen de Romeinen' (p.18) en vertelt meer over een Romeinse muntschat van gouden en zilveren munten die bij Maastricht werd gevonden.
Hoofdstuk 2 - Monniken en Ommelandvaarders
 • De vensters Sint-Servatius en Karolingische Renaissance sluiten goed aan bij les 2 'Goden en zendelingen' (p.26). De eerste vertelt over een van de eerste zendelingen die naar Nederland kwam: Sint-Servatius. De tweede vertelt over alles wat Karel de Grote vernieuwde tijdens zijn bewind. En er is een anekdote over een olifant.
 • Het venster Susteren sluit aan bij les 3 'Bidden en werken in het klooster' en vertelt over het alleroudste klooster van Nederland, dat in Susteren werd gebouwd.
 • Het venster Maashandel sluit aan bij les 4 'Hanzesteden' (p.30) en vertelt over de handel in Limburg en het belang van de Maas voor het ontstaan van verschillende Limburgse steden zoals Maastricht, Roermond en Venlo.
Hoofdstuk 3 - Een tijd vol strijd
 • Het venster Thijs van Lin sluit aan bij les 2 'De Beeldenstorm' (p.42) en vertelt het verhaal van een 'ketter' uit Roermond die zijn leven eindigde op de brandstapel.
Hoofdstuk 4 - De Republiek en het Koninkrijk
 • Het venster Roermond en de Brabantse Revolutie sluit aan bij les 2 'Patriotten en regenten' (p.58) en gaat dieper in op de revolutie in Limburg.
 • Het venster De Franse tijd sluit aan bij les 3 'Een prinses wordt tegengehouden!' (p.60) en gaat dieper in op de Franse tijd in Limburg.
 • De vensters Brikkenbakkers en Petrus Regout sluiten goed aan bij les 4 'Werken met machines' (p.62). Ze vertellen allebei over de vroege industrie in Limburg en de arbeiders die er werkten.
 • Het venster Eugène Dubois sluit aan bij les 5 'Indië, een Nederlandse kolonie' en vertelt over de belangrijke vondst die hij deed in Indonesië.
Hoofdstuk 5 - Oorlog en wederopbouw
 • Het venster De Eerste Wereldoorlog sluit aan bij les 2 'Adolf Hitler, führer van Duitsland' (p.74) en gaat dieper in op de gevolgen van WOI voor Limburg.
 • Het venster Het Verdrag van Maastricht sluit aan bij les 5 'Nederland in een nieuw Europa' (p.80) en gaat dieper in op de geboorte van de euro in Maastricht.
 • De vensters Steenkolenmijnen en De Mijnsluitingen sluiten goed aan bij les 6 'Gastarbeiders' (p.82). Veel gastarbeiders werkten in de mijnen.
Groep 8
Hoofdstuk 1 - Van Prehistorie tot historie
 • De vensters Het Belvédère-mes en Een tent van rendierhuiden sluiten goed aan bij les 1 'Rendierjagers' (p.8) en gaat dieper in op de jagers-verzamelaars die in de prehistorie in Limburg woonden.
 • Het venster Bandkeramiek sluit goed aan bij les 3 'Na de jagers komen boeren' (p.12). De Bandkeramiekers waren de allereerste boeren van Limburg én Nederland.
 • Het venster de Eburonen muntschat van Amby sluit goed aan bij les 4 'De Romeinen' (p.14) en vertelt meer over een archeologische vondst in Maastricht die precies laat zien wanneer de Romeinen in ons land arriveerden.
 • Het venster Sint-Servatius sluit goed aan bij les 6 'De val van het Romeinse Rijk' (p.18) en vertelt over een van de eerste zendelingen die naar Nederland kwam om het Christendom te verspreiden: Sint-Servatius.
Hoofdstuk 2 - De Middeleeuwen
 • De vensters Leenstelsel en Karolingische Renaissance sluiten goed aan bij les 2 'Karel de Grote' (p.26) en vertellen meer hoe Karel zijn enorme rijk bestuurde en over alles wat hij vernieuwde tijdens zijn bewind. Én er is een anekdote over een olifant.
 • Het venster De 'Zesmannen' sluit goed aan bij les 4 'Standen en stadsrechten' (p.30) en vertelt meer over het bestuur van de stad Roermond.
 • Het venster Lakenproductie en lakenhandel sluit goed aan bij les 5 'De gilden' (p.32) en vertelt meer over het lakengilde.
Hoofdstuk 3 - De Tachtigjarige oorlog
 • De vensters Territoriale versnippering en Vestingstad Maastricht sluiten aan bij Les 6 'De vrede van Munster en gaan dieper in op de het feit dat de 17e en 18e eeuw voor Limburg een bewogen periode was, omdat de geschiedenis van Limburg heel anders was dan die van Holland.
Hoofdstuk 4 - Maatschappij in beweging
 • Het venster De Franse tijd sluit aan bij de lessen 1 'Weg met de regenten!' (p.56) en 2 'De Bataafse Republiek' (p.58) en gaat dieper in op de Franse tijd in Limburg.
 • Het venster 1839: Limburg verdeeld sluit aan bij de lessen 4 'Nederland, een koninkrijk' (p.62) en 5 'De Belgische opstand' (p.62) en vertelt over hoe Limburg een provincie werd van Nederland.
 • De vensters Brikkenbakkers en Petrus Regout sluiten goed aan bij les 5 'De Belgische opstand' (p.62). Ze vertellen allebei over de vroege industrie in Limburg, de arbeiders die er werkten en kinderarbeid.
Hoofdstuk 5 - De 20e eeuw
 • De vensters De Eerste Wereldoorlog en Edith Stein sluiten goed  aan bij les 1 'De wereld staat in brand' (p.72). De eerste gaat dieper in op de gevolgen van WOI voor Limburg. Edith Stein onderging hetzelfde lot als Anne Frank.
 • Het venster Molukkers sluit goed aan bij de lessen 3 'Japan verslagen - Indonesië vrij' (p.76) en 6 'De geschiedenis gaat door' (p.82) en vertelt over de groep Indonesiërs die na de oorlog naar Nederland kwamen en onder andere in Limburg een definitief thuis vonden.
 • Het venster Het Verdrag van Maastricht sluit aan bij les 5 'Samenwerken voor de vrede' (p.80) en gaat dieper in op de geboorte van de euro in Maastricht.