'.FLASH_PLAYER.'

Methodecheck - Wijzer door de tijd
Uitgever: Noordhoff Uitgevers
www: www.noordhoff.nl

Voor deze methodecheck is gebruik gemaakt van de volgende drukken.

Wijzer door de tijd 5
1e druk, 2006
ISBN10: 90-01-13909-4
ISBN13: 979-90-01-13909-4

Wijzer door de tijd 6
1e druk, 2007, 2de oplage
ISBN13: 978-90-01-13910-0

Wijzer door de tijd 7
1e druk, 2006
ISBN10: 90-01-13911-6

Wijzer door de tijd 8
1e druk, 2007, 2de oplage
ISBN13: 978-90-01-13912-4

NB: De methode Wijzer voor groep 1-4 is ook aan de methodecheck onderworpen. Hieruit is gebleken dat de onderwerpen van de Canon te moeilijk zijn voor deze groepen. Derhalve worden eventuele koppelingen dan ook niet vermeld op deze site.

Terug naar het overzicht van alle methodes
Groep 5
Hoofdstuk 'Leven met de natuur'
 • De vensters Het Belvédère-mes, Een tent van rendierhuiden en Vuursteenmijnen sluiten goed aan bij het thema 'Jagen en verzamelen' (p.15) en gaan dieper in op de de prehistorische mensen die ooit in Limburg woonden.
 • Het venster Bandkeramiek sluit goed aan bij het thema 'De eerste boeren' (p.16) en gaat dieper in op de eerste boeren die in Limburg woonden: de Bandkeramiekers.
Hoofdstuk 'Grieken en Romeinen' Hoofdstuk 'Wonen en werken in de stad'
 • Het venster Lakenproductie en lakenhandel sluit goed aan bij het thema 'Ambachten en handel' en geeft een voorbeeld van waarin in de middeleeuwen in Limburg werd gehandeld.
Hoofdstuk 'Specerijen en schilderijen'
 • Het venster Jan van Steffeswert sluit goed aan bij het thema 'Kooplieden en schilders' (p.36) en vertelt meer over de beroemdste middeleeuwse kunstenaar van Limburg.
Hoofdstuk 'Kleine huizen en lange dagen'
 • De vensters Brikkenbakkers en Petrus Regout sluiten goed aan bij het thema 'Werken in een fabriek' (p.50) en vertellen meer over het werken in de fabrieken in Limburg in de 19e eeuw.
Groep 6
Hoofdstuk 'Van jagerskamp tot boerderij'
 • De vensters Het Belvédère-mes en Een tent van rendierhuiden sluiten goed aan bij het thema 'Een mammoet in de val' (p.4) en gaan dieper in op de prehistorische mensen die ooit in Limburg jaagden.
 • Het venster Vuursteenmijnen sluit goed aan bij het thema 'Vuur en gereedschap' (p.7) en vertelt meer over het 'goud van de prehistorie': vuursteen.
 • Het venster Bandkeramiek sluit goed aan bij het thema 'De eerste boeren' (p.10) en gaat dieper in op de eerste boeren die in Limburg woonden: de Bandkeramiekers.
Hoofdstuk 'De Romeinen komen'
 • Het venster De Eburonen muntschat van Amby vertelt een mooi verhaal over een goud en zilveren muntschat die laat zien dat de Romeinen Limburg hebben veroverden.
Hoofdstuk 'Nieuwe volken'
 • Het venster Sint-Servatius sluit goed aan bij het thema 'Een nieuw geloof' (p.35) en vertelt over een van de eerste missionarissen van Nederland.
 • Het venster Susteren sluit goed aan bij het thema 'Leven in een klooster' (p.38) en vertelt meer over het allereerste klooster in Limburg (én Nederland).
 • Het venster Karolingische Renaissance gaat dieper in op Karel de Grote en de belangrijke veranderingen die hij doorvoerde. Het slaat aan bij het thema 'Leven in een klooster' (p.38) en 'Karel de Grote' (p.41).
Hoofdstuk 'Kruistochten en steden'
 • De vensters Maashandel en Lakenproductie en lakenhandel geven een aanvulling op het thema 'Het ontstaan van een stad' door dieper in te gaan wat er zoal werd verhandeld in de Middeleeuwen en het belang van de Maas in Limburg daarbij.
 • Het venster Lakenproductie en lakenhandel is een goed voorbeeld van het werk dat een gilde deed, en sluit thuis aan bij het thema 'Gilden' (p.66).
Groep 7
Hoofdstuk 'Nieuwe werelden'
 • De vensters Mattheus Herbenus en Jan van Steffeswert sluiten goed aan bij het thema 'Nieuwe ideeën' (p.13). Mattheus Herbenus was een humanist uit Limburg; Jan van Steffesweert de beroemdste Limburgse kunstenaar uit de Middeleeuwen.
Hoofdstuk 'Onrust en oorlog'
 • Het venster Wilhelmus Lindanus sluit aan bij het thema 'Hervormers' (p.19). Lindanus is een goed voorbeeld van een (Limburgse) bisschop die juist niet wilde hervormen.
 • Het venster Thijs van Lin sluit goed aan bij het thema 'De opstand begint' (p.21). Thijs van Lin was een wederdoper uit Roermond, die actief deelnam aan de opstand en wiens leven daardoor eindigde op de brandstapel.
Hoofdstuk 'Gelijke rechten?'
 • Het venster Bokkenrijders sluit goed aan bij het thema 'Rijkdom en ontevredenheid' (p.61).
 • Het venster Baron van Keverberg sluit aan bij het thema 'Kennis is macht' (p.63). Baron van Keverberg was een verlichtingsdenker uit Limburg.
 • Het venster Roermond en de Brabantse Revolutie sluit aan bij het thema 'Patriotten en Prinsgezinden'. Omdat Limburg in de 18e eeuw nog niet bij De Nederlanden hoorde verliep de revolutie hier wat anders.
Hoofdstuk 'Alles verandert'
 • Het venster De Franse tijd sluit goed aan bij het thema 'De Fransen komen' (p.80) en gaat dieper in op wat de Fransen allemaal veranderden.
wijzerdoordetijd1
Dit is een caption
Groep 8
Hoofdstuk 'Stoom verandert Nederland'
 • De vensters Steenkoolmijnen sluit goed aan bij het thema 'Machines doen het werk' (p.4) en biedt verdieping aan het onderwerp Steenkolenmijnen.
 • De vensters Brikkenbakkers en Petrus Regout sluiten goed aan bij de thema's 'Armoede in Nederland' (p.7) en 'Arbeiderskinderen' (p.10). De foto van kinderarbeid in India laat precies zien hoe de kinderen van de Brikkenbakkers ook werkten.
Hoofdstuk 'Stap voor stap voouit'
 • Het venster 1839: Limburg verdeeld sluit aan bij het thema 'Een Moderne grondwet' (p.18) en vertelt meer over hoe Limburg een provincie werd van Nederland.
 • Het venster Willem Vliegen sluit aan het thema 'Arbeiders krijgen een stem' (p.21) en gaat dieper in op het socialisme in Limburg.
 • Het venster Mathilde Haan sluit goed aan bij het thema 'Rechten voor vrouwen' (p.24) en biedt verdieping over een Limburgse feministe.
Hoofdstuk 'Oorlog'
 • Het venster De Eerste Wereldoorlog sluit goed aan bij het thema 'Nederland doet niet mee' (p.32) en biedt verdieping over de impact van WOI in Limburg.
Hoofdstuk 'Nederlanders in de oorlog'
 • Het venster Dwangarbeiders sluit goed aan bij het thema 'Onderduiken en verzet' (p.46) en biedt verdieping over de razzia's die de nazi's in Limburg hielden.
 • Het venster Edith Stein sluit goed aan bij het thema 'Anne Frank' (p.49). De non Edith Stein uit Echt wachtte hetzelfde lot als Anne Frank.
Hoofdstuk 'Een verdeelde wereld'
 • Het venster Molukkers sluit goed aan bij het thema 'Nederland overzee' (p. 63) en biedt verdieping over Nederlands-Indië.
 • Het venster De Mijnsluitingen sluit goed aan bij het thema 'Techniek in ontwikkeling' (p.72) en laat zien dat ontwikkeling naast positieve ook negatieve gevolgen kan hebben.
Hoofdstuk 'Een nieuwe tijd'
 • Het venster Het Verdrag van Maastricht sluit goed aan bij het thema 'De Europese Unie' (p.80) en biedt verdieping over de afspraken die in 1992 werden gemaakt in Maastricht, waaronder het invoeren van de euro.
 • Het venster Molukkers sluit goed aan bij het thema 'Allemaal Nederlanders' (p.83) en biedt verdieping over een van de allochtone groepen in Nederland: de Molukkers.