'.FLASH_PLAYER.'

Methodecheck - zoek per venster
Op deze pagina wordt per venster uit de Canon van Limburg aangegeven welke thematische relaties er zijn met de inhoud van de lesmethodes geschiedenis uit het basisonderwijs.

Klik hier om per methode een volledig overzicht te krijgen van de thematische relaties tussen de methodes en de vensters.
Tijd van Jagers en Boeren
Venster - Het Belvédère-mes Venster - Een tent van rendierhuiden Venster - Bandkeramiek Venster - Vuursteenmijnen
Tijd van Grieken en Romeinen
Venster - De Eburonen muntschat van Amby Venster - Villa Holzkuil
Venster - Romeinse Thermen in Heerlen
Venster - De Via Belgica
Venster - Sint-Servatius
Tijd van Monniken en Ridders
Venster - Leenstelsel Venster - Susteren Venster - Karolingische Renaissance
Tijd van Steden en Staten
Venster - De grote ontginningen
 • Methode Brandaan, groep 5, thema 4, les 1, 'De boer krijgt hulp'
Venster - De Servatiussleutel Venster - Hendrik van Veldeke
 • Methode Alles-in-1, Project Middeleeuwen, week 2
Venster - Maashandel Venster - Lakenproductie en lakenhandel
Venster - De 'Zesmannen' Venster - Het 'Groot Privilege' (1477)
Tijd van Ontdekkers en Hervormers
Venster - Mattheus Herbenus Venster - Jan van Steffesweert Venster - Thijs van Lin Venster - Wilhelmus Lindanus
Tijd van Regenten en Vorsten
Venster - Territoriale versnippering
 • Methode Alles-in-1, Project Gouden Eeuw, week 1
 • Methode Brandaan, groep 8, thema 1, les 1, 'Een rijke Republiek' & les 3, 'Een tijd van oorlog'
 • Methode De Trek, groep 8, boek 1 'De Republiek'
 • Methode Speurtocht, groep 8, hoofdstuk 3, les 6
Venster - Maastricht Vestingstad
 • Methode Alles-in-1, Project Gouden Eeuw, week 2
 • Methode Brandaan, groep 8, thema 1, les 1, 'Een rijke Republiek' & les 3, 'Een tijd van oorlog'
 • Methode De Trek, groep 8, boek 1 'De Republiek'
 • Methode Speurtocht, groep 8, hoofdstuk 3, les 6
Venster - Simultaankerken
/

Venster - Latijnse scholen
/
Tijd van Pruiken en Revoluties
Venster - Bokkenrijders Venster - Baron van Keverberg Venster - Roermond en de Brabantse Revolutie Venster - De Franse tijd
Tijd van Burgers en Stoommachines
Venster - Limburg verdeeld Venster - Brikkenbakkers Venster - Petrus Regout Venster - Willem Vliegen
 • Methode Alles-in-1, Project Moderne Geschiedenis, week 3
 • Methode Brandaan, groep 8, thema 3, les 1, 'De macht bij het volk'
 • Methode Wijzer door de tijd, groep 8, thema's 'Armoeden in Nederland' & 'Arbeiders krijgen een stem'
Venster - De missionarissen van Steyl
/

Venster Pierre J.H. Cuypers
/

Venster - Eugène Dubois
Tijd van Wereldoorlogen
Venster - De Eerste Wereldoorlog
Venster - Charles Ruijs de Beerenbrouck
 • Methode Alles-in-1, Project Moderne Geschiedenis, week 3
 • Methode Argus Clou geschiedenis, groep 8, thema 4, les 4, 'Een bijzondere vrouw'
 • Methode Brandaan, groep 8, thema 3, les 1, 'De macht bij het volk'
Venster - Mathilde Haan Venster - Steenkolenmijnen Venster - Henri Poels
/

Venster - Edith Stein Venster - Dwangarbeiders
Tijd van Televisie en Computer
Venster - Molukkers Venster - Van gemengd bedrijf naar zorgboerderij Venster - De mijnsluitingen Venster - Universiteit Limburg
/

Venster - Bevolkingsontwikkeling
/

Venster - Ontkerkelijking
/

Venster - Het Verdrag van Maastricht