Een olifant in Aken

In het jaar 802 liep er opeens een olifant rond in Aken. Niet in een dierentuin of in het circus, want die bestonden toen nog helemaal niet. Gewoon vrij. De olifant kwam van heel ver weg: helemaal uit Irak. Het was een geschenk voor keizer Karel de Grote van de kalief van Bagdad.

Karel de Grote

Karel de Grote heet om twee redenen 'de Grote'. Ten eerste was hij heel lang. Dat zou je misschien niet verwachten als je hoort dat zijn vader 'Pepijn de Korte' heette. Maar van de andere kant heette zijn moeder 'Bertrade met de grote voeten'. Karel leek waarschijnlijk dus op zijn moeder.
Karel wordt ook 'de Grote' genoemd omdat hij tijdens zijn leven heel veel oorlogen heeft gewonnen. Alle gebieden die hij veroverde voegde hij samen tot het 'Heilig Roomse Rijk'.

Rooms - Romeins

'Rooms' lijkt op 'Romeins'. Dat is geen toeval. Het Romeinse Rijk bestond in de tijd van Karel niet meer. Maar iedereen sprak er altijd met veel bewondering over, dus wilde Karel een nieuw Romeins Rijk stichten. En dat noemde hij het 'Heilig Roomse Rijk'. Het was 'Heilig' omdat alle inwoners
christen
Christen: Christenen zijn mensen die geloven in Jezus Christus en God. De Bijbel is hun belangrijkste boek.
moest zijn. Dat was anders dan in de Romeinse tijd.

Boeken

Toen de Romeinen uit West-Europa wegtrokken namen ze heel kennis mee. Maar Karel vond veel wat er in de oude Romeinse boeken stond heel interessant. Daarom liet hij monniken kopieën maken van boeken die nog in Italië bewaard waren gebleven. En hij richtte scholen op waar leerlingen die boeken konden bestuderen. Zo leerden de mensen opnieuw wat de Romeinen vroeger allemaal al wisten.

De palts in Aken

Hoewel Karel vaak op reis was, woonde hij het liefst in Aken. Dat is vlakbij Limburg. Ook woonde hij soms in Meerssen. In Aken en Meerssen stonden 'paltsen'. Een palts is een soort kasteel. In de 'Dom' in Aken kun je de kapel van de palts nog bezoeken. Daar staat ook Karel's troon.
12_kareldegrote.jpg12_miniatuur.jpg