Territoriale versnippering

Limburg zoals wij het nu kennen bestaat pas sinds het jaar 1839. Toen zijn de grenzen van Limburg vastgelegd. Die grenzen waren er van tevoren niet. Grote delen van Limburg hoorden nog niet eens bij Nederland.

Lappendeken

Weet je wat een lappendeken is? Dat is een deken die gemaakt is van allemaal kleine en grotere stukjes stof in verschillende kleuren. Zo moet je je Limburg voorstellen in de
17e eeuw
17e eeuw: De 17e eeuw duurde van 1600 tot 1700. Dat is inmiddels meer dan 300 jaar geleden.
: als een lappendeken.


Wie is de baas?

Zo lag er rond Thorn een gebied dat het '
stift
Stift: Een ‘stift’ is een klooster waar alleen vrouwen mogen wonen. En dan ook nog eens alleen vrouwen die van hoge adel en dus heel rijk zijn.
Thorn' heette. Dat hoorde bij de vrouwenabdij van Thorn. En er was een deel dat van de prins-
bisschop
Bisschop: Een bisschop is de baas van een bisdom. Alle gebieden in de wereld die christelijk zijn, zijn verdeeld in bisdommen. Het zijn zeg maar een soort provincies.
van Luik was. En de hertogen van Brabant, Gelder, Gulik, Kleef en Limburg hadden ook allemaal een deel!

Weer een ander deel hoorde bij de Spaanse Nederlanden. Maar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was ook de baas in een deel van Limburg. (De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zou later Nederland worden.) 


Een heleboel bazen

Snap je het nog? Nou ja, als je het niet meer snapt is dat ook niet zo erg. Dit stukje geschiedenis van Limburg is ook heel lastig. Wat je maar moet onthouden is dat er een heleboel mensen de baas waren in Limburg. Allemaal over een klein stukje.


Territoriale versnippering

Dat is trouwens ook wat er bedoeld wordt met de titel van dit venster: 'territoriale versnippering'. 'Territoriaal' komt van 'territorium' en dat betekent gebied. En 'versnippering' betekent, dat dat gebied bestond uit een heleboel kleine 'snippers'. Een hele boel kleine stukjes dus.

Oorlog

Omdat er zoveel mensen de baas wilden zijn in Limburg werden er in die tijd ook een heleboel oorlogen uitgevochten in Limburg. In 200 jaar tijd waren er wel 10 oorlogen! Je kunt je voorstellen dat dat voor de mensen in Limburg niet leuk was.
24_ledwijkmaastricht.jpg24_overgavemaastricht.jpg24_kaart1543.jpg
tijdvak_nieuw6.jpg
kaartje24_0.jpg

Dossier

Meer weten over dit venster?

Ga dan naar het dossier voor allerhande tips en achtergrondinformatie, zoals boeken, films, weblinks en weetjes.